• Ausstellung "Bergell vis à vis - Alberto Giacometti in memoriam", Museo Ciäsa Granda Stampa, 2020